رنگ گل ماشی فوری سلولزی چوب شبرنگ کد 5033

برند : صنایع رنگسازی شبرنگ
فام رنگ : گل ماشی
کد رنگ : 5033
نوع رنگ : گل ماش فوری سلولزی
موارد مصرف : چوب
حلال رقیق کننده : تینر فوری 10000 تا 20000
بسته بندی : قوطی فلزی
وزن: 4 کیلویی