خرید چسب

 خرید چسب

چسب به عنوان ماده ای غیر فلزی تعریف می شود که قادر است دو بستر را با استفاده از مکانیسم های چسبندگی که بین ( چسب و بستر ) ایجاد می شود و مکانیسم هم چسبی که در خود توده چسب ایجاد میشود به هم متصل کند. چسب ها به تنهایی بخش بزرگی از فرآیند تولید صنعتی را تشکیل می دهند. چسب های صنعتی دارای مصارف متعددی در صنایع گوناگون می باشند.

کاربردهای چسب

به طور روزمره از چسب در خانه ها، ادارات، مدارس، صنایع چوب و کاغذ، صنعت مبلمان، اتصال دادن پلاستیک ها، سنگ، سرامیک، فلزات و صنایع مختلف دیگر استفاده می شود.


بدون در نظر گرفتن نوع سطح، نوع جاذبه و جزئیات دیگر چسب تنها عامل برای چسباندن دو سطح به یکدیگراست. قدرت چسبندگی چسب‌ها با توجه به مقدار فشار، جنس و نوع سطح، درجه حرارت سطح و محیط تغییر ‌می‌کند.