تینر فوریخرید تینر فوری

تینر فوری و کاربرد آن

تينر فوري جهت رقیق نمودن رنگهای نیتروسلولز مثل: کیلر، سیلر، بتونه فوری، بتونه اتومبیل و نیم پلی اسپر براق و مات چوب، رنگ های آستری و رنگهای فوری هوا خشک بکار می رود. تینر فوری بی‌رنگ و بیشتر شبیه به آب است و بوی بسیار تیز و تندی دارد. سرعت تبخیر تینر فوری بسیار بالا است و میزان اختلاط تینر با رنگ، بستگی به غلظت رنگ، سطح مورد نظر، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوائی (درجه حرارت محیط) دارد.


تينر فوري جهت رقیق نمودن رنگهای نیتروسلولز مثل : کیلر، سیلر، بتونه فوری، بتونه اتومبیل و نیم پلی اسپر براق و مات چوب، رنگ های آستری، رنگهای فوری اتومبیلی و جوهر رنگ پایه حلال استفاده میشود.