رنکهای چوب عمدتا به دو دسته تقسیم میشوند: 1. رنگهای چوب فضای داخل: مثل کابینت، مبلمان و المان های چوبی داخل منزل. 2. رنگهای چوب فضای بیرون: مثل آلاچیق های چوبی، نرده های چوبی فضای بیرون، میز و مبلمان چوبی باغی.