رنگ قرمز روغنی اتومبیلی پارس اشن کد 1435

  • برند : صنایع رنگسازی پارس اشن
  • فام رنگ : قرمز براق
  • کد رنگ : 1435
  • نوع رنگ : پوشرنگ روغنی
  • وزن : 1 کیلوگرم
  • موارد مصرف : رنگ آمیزی چوب، آهن و اتومبیل
  • حلال رقیق کننده : تینر روغنی و بنزین
  • بسته بندی : قوطی فلزی