رنگ ترافیکی روناس زرد 20 لیتری کد RTB-787

290,000 تومان

 • برند : شرکت تولیدی و شیمیایی روناس
 • نوع رنگ : رنگ ترافيک ترموپلاستيک سرد   
 • فام رنگ : زرد
 • رال رنگ : 1021
 • براقیت : مات
 • کد رنگ : RTB-787
 • وزن رنگ : 25 کیلوگرم
 • حجم رنگ : 20 لیتر
 • حلال رقیق کننده : تینر فوری 10000 تا تینر فوری 20000
 • موارد مصرف : ایجاد پوشش رنگی بر روی آسفالت و بتن
 • کاربردها :ﺟﻬﺖ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻣﺨﺼﻮص، خط کشی دستی، رنگ آمیزی ﺧﻄﻮط ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده و ﺳﻄﻮح ﭘﺮﺗﺮدد و در ﻣﻌﺮض UV، خط کشی سالنهای ورزشی و رنگ آمیزی کف پارکینگ
 • بسته بندی : ظرف فلزی
 • ساخت کشور : ایران
رنگ ترافیکی روناس زرد 20 لیتری کد RTB-787
رنگ ترافیکی روناس زرد 20 لیتری کد RTB-787

290,000 تومان