بتونه گل ماش سلولزی فوری چوب پارس اشن کد 1033

  • برند : صنایع رنگسازی پارس اشن
  • فام رنگ :گل ماش
  • کد رنگ : 1033
  • نوع رنگ : بتونه سلولزی
  • وزن : 5 کیلوگرم
  • موارد مصرف : چوب
  • حلال رقیق کننده : تینر فوری 10000 تا 20000
  • بسته بندی : قوطی فلزی