خرید رنگ روغنی

رنگ روغنی ساختمانی

رنگ های روغنی یکی از رنگ های ساختمانی قدیمی و  پرکاربرد محسوب می شوند و به عنوان یک رنگ تزئینی بر روی سطوح سیمانی، فلزی، بتنی در ساختمان های مسکونی و نیمه صنعتی و در داخل و خارج ساختمان کاربرد دارد. سه نوع رنگ روغنی در بازار وجود دارد که عبارتند از: رنگ روغنی براق، رنگ روغنی نیمه براق و رنگ روغنی مات.

۲۲,۰۰۰ تومان
۲۷,۵۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان

رنگ های روغنی برای تزیین ساختمان و رنگ آمیزی سطوح گچی، چوب، آهن و سیمان با استفاده از بهترین مواد اولیه استفاده میشود. رنگ روغنی آلکیدی با تمام شرايط جوی ايران سازگار میباشد.