خرید محصولات رنگ سحرخرید محصولات رنگ سحر

شرکت رنگ سحر

شرکت مجتمع صنایع رنگ سحر فعالیت خود را از سال 1365 در زمینه تولید و ساخت انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی آغاز نمود و همچنین توجه و رعایت کلیه قوانین وضع شده از سوی وزارت کار و صنایع از دیگر موارد                                                                                           مدنظر مدیریت شرکت بوده است.

محصولات شرکت رنگ سحر

تولید کلیه رنگهای صنعتی،ساختمانی،اسپری و اسپری چسب.